Відповідно до:

 статті 31 Основ законодавства України про охорону здоров’я;
 статей 12, 15, 45, 46, 47, 48 Закону України “Про дорожній рух”, на виконання: постанови Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо забезпечення безпечної експлуатації транспортних засобів” від 06.04. 1998 р. № 456;
 спільного наказу МОЗ України та МВС України № 65/80 від 31.01.2013 року “Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів”;
 Указу Президента України “Про заходи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні” від 12.11.2004 р. № 1398/2004;
 наказу МОЗ України від 24.12.1999 р. № 299 “Про затвердження Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами”

Власники та керівники підприємств, установ та організацій повинні організувати та забезпечити проведення щозмінних передрейсових і післярейсових оглядів водіїв транспортних засобів з метою визначення придатності водіїв до безпечного керування транспортними засобами відповідних категорій, недопущення до роботи осіб, які не пройшли в установлений термін медичного огляду або перебувають у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння. Водії транспортних засобів, які не пройшли передрейсовий медичний огляд до роботи не допускаються.

Навчальна програма
Навчальна програма
Навчальна програма
Навчальна програма

Відповідно до Спільного наказу МОЗ та МВС України № 65/80 від від 31.01.2013 року “Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів” медичні огляди кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів поділяються на: попередні, періодичні, щозмінні передрейсові та післярейсові огляди, а також позачергові огляди. Пунктом 1.3 Наказу № 65/80 визначено наступне:

Щозмінному передрейсовому та післярейсовому медичним оглядам підлягають водії транспортних засобів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб-підприємців, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажівональний медичний центр Безпеки Дорожнього Руху"

Пунктом 1.8. Наказу № 65/80 передбачено: Щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів здійснюються лікарями лікувального профілю та/або молодшими медичними працівниками з медичною освітою за спеціальністю «сестринська справа», «лікувальна справа» (далі - медичні працівники)

В листі МОЗ України № 3.15/368 від 30.08.2013 року «Щодо питань медичного забезпечення безпеки дорожнього руху» визначено наступне.

Наказами Міністерства охорони здоров'я України від 7 вересня 1993 року N 198 "Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 1993 року за N 206, та від 22 липня 1993 року N 166 "Про підвищення кваліфікації лікарів (провізорів) на курсах інформації та стажування", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 серпня 1993 року за N 115, передбачено проходження періодичного підвищення кваліфікації. Курси стажування організовуються і проводяться з метою набуття спеціальних знань з певних проблем медицини, поглиблення професійних знань, умінь та практичних навиків у роботі відповідно до спеціальності і посади.

З метою медичного забезпечення безпеки дорожнього руху Товариство з обмеженою відповідальністю «Регіональний медичний центр Безпеки Дорожнього Руху» проводить навчання та підвищення кваліфікації медичних працівників методам проведення щозмінних перед рейсових та після рейсових медичних оглядів водіїв транспортних згідно затвердженої МОЗ України програми.

Курс триває 20 академічних годин.

Після закінчення навчання та успішного складання заліку слухачі отримують:

1. Свідоцтво про підтвердження проходження навчання та оволодіння сучасними методами проведення передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів;

2. Номерний штамп;

3. Довідку про занесення у Єдиний реєстр медичних працівників у Вінницькій області, що проводять передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних.

Для зарахування на навчання до Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіональний медичний центр Безпеки Дорожнього Руху» медичного працівника, підприємству, установі, організації (незалежно від форми власності) необхідно надати документи, згідно переліку, затвердженого ТОВ «РМЦБДР»

пишіть нам

Повідомлення

© 2009-2017 Регіональний медичний центр безпеки дорожнього руху: Всі права застережено!